עבודה שתלמידים ערכו ויצרו ב 360 בארה"ב במסגרת עבודה בגאוגרפיה וארצות