הדרכת בטיחות/אוריינטציה במציאות מדומה VR עם אינטרקציות