17 Jan
17Jan

סדר לפני שמעלים את החומרים חשוב.

לכן, אנו ממליצים לכם לארגן את החומרים קודם במחשב שלכם, זאת אומרת, תפתחו לעצמכם תיקייה במחשב בשם thinglink (נניח). אליה, תעבירו את התמונות והוידאו שאתם מעוניינים בהמשך לעלות למערכת (אנחנו היינו פותחים גם תיקיות משנה, נניח תיקייה של וידאו ואחרת של תמונות ואולי גם 360).

שמרתם את כלל החומרים בתיקיות את התמונות הרצויות, את הוידאו הרצוי וכל שאר החומרים (שימו לב, הוידאו שיעלה יהיה וידאו שכבר עבר עריכה ומומלץ לא להעלות וידאו בגודל/משקל של יותר מ 50MB כ"א) - מצויין !

טרם אתם מעלים את החומרים, נכון שתפתחו בחשבון ה thinglink תיקייה / Channels לפרויקט כך תוכלו להבדיל בין הפרויקטים ותיצרו סדר בין הפרויקטים.

כשתבחרו ב CREATE בסרגל העליון תצטרכו גם לבחור איזה סוג מדיה אתם מעלים.
עכשיו אחרי שהעליתם את החומרים, נשאר לכם להתחיל ליצור.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.